Ansatte Kontaktdetaljer

Alf Rune Hoff - Skogbruk
Arne Nordby - Leder uteseksjon
Arvid Johansen - Teknisk tegning (TT)
Bjørn Grande - Uteseksjon (Vann)
Ny person i juni 2018 - Ingeniør drift og vedlikehold
Geir Magne Gundersen - Uteseksjon (Tømrer)
Jim-Eirik Ellila - Brannmester/ uteseksjon
Nils Morten Ingvardsen - Idrettshall/svømmehall
Odd-Magne Olsen - Feier
Odd Richard Olsen - Byggesak og oppmåling

Svenn Erik Storelvmo - Idrettshall/svømmehall
Terje Bjørkseth - Uteseksjon (Avløp og Vann)
Tom Erik Moe - Næring
Tommy Brannfjell - prosjektleder
Tom Roger Olsen - Uteseksjonen (tømrer)
Tormod Haugan - Uteseksjon (Kirkegårdsgraving)
Tor Ivar Olsen - Brann- og beredskapssjef
Tor Langnes - Enhetsleder Teknisk
Wenche Bergum - Landbruk, miljø og natur (LMN) 

Følgende arbeidsoppgaver er fordelt på disse kontorene: 

Adressering - Oppmåling
Arealplaner - LMN, evt TT
Brann og beredskap - Brann- og beredskap
Byggesaker - Byggesak
Dispensasjon fra plan - Byggesak og Oppmåling
Fiskeforvaltning - LMN
Forurensing - LMN
Gatelys - Eiendom og Uteseksjon
Gravemelding - Byggesak
Havneforvaltning - Oppmåling
Jordbruk - LMN
Kart og GIS - LMN (plan og tema), Oppmåling (matrikkel og plan), Uteseksjon (Vann v/BG)
Kommunal teknikk (vei, vann og avløp) - Eiendom og Uteseksjon
Konsesjon - LMN (Konsesjon og egenerklæring pkt 3-4) og Oppmåling (egenerklæring pkt 5-8)
Matrikkel - Oppmåling og Byggesak (byggdelen)

Miljøfyrtårn - LMN og Næring
Miljø og natur - LMN
Oppmåling av eiendom - Oppmåling
Planregister - LMN (hovedbruker), Oppmåling, Kontormedarbeider
Skogbruk - Skogbruk 
Vedlikehold og drift av kommunale bygg og anlegg - Eiendom og Uteseksjon
Vei søknad - Byggesak og Skogbruk (Landbruksveier)
Viltforvaltning - LMN