Budsjettforslag 2018 og forslag til betalingsregulativ 2018 kan lastes ned her.

  1. Budsjettforslag 2018
  2. Forslag til betalingsregulativ 2018