Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av gang- og sykkelveg langs strekningen Grunnreis-Elvelund i Sørreisa kommune.

Planområdet omfatter følgende eiendommer:
Gnr 2, Bnr 1, 7, 10, 14, 20, 27, 28, 30, 34, 44, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 76, 81 og 100.

Planen gjelder fra vedtaksdato. Planens kart, bestemmelser PDF document ODT document og beskrivelse er/blir tilgjengelig via kommunens planregister
Kommunestyrets egengodkjenning av planen kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, 1-9 og forvaltningslovens §28.

Klager må fremsettes skriftlig og senest 3 uker etter denne kunngjøring. Eventuelle krav om erstatning eller innløsing, jf. plan- og bygningslovens kap. 15, må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Klager og/eller krav sendes til Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa eller på e-post til postmottak@sorreisa.kommune.no